Eerdere start MKB digitale Werkplaats


IT-studenten bieden eerste hulp bij praktische digitale vragen!

 

Inleiding

Op dit moment zijn De Haagse Hogeschool, de gemeenten Delft, Den Haag en Zoetermeer, de Provincie Zuid-Holland in samenwerking met het ministerie EZK bezig met de oprichting van een regionale mkb-digiwerkplaats. Het doel van de digiwerkplaats is het ondersteunen van mkb’ers bij het proces van digitalisering. Hiervoor wordt door het onderwijs (zowel hbo als mbo) ondersteuning geboden. De initiële planning van de werkplaats was een start na de zomer, bij het begin van het academisch jaar 2020/2021.

 

Maar juist nu in deze crisis lopen veel ondernemers aan tegen digitale vragen: Hoe kan ik mijn klanten bereiken via social media? Hoe organiseer ik het werken thuis? Welk computerprogramma kan ik het beste gebruiken? Hoe krijg ik de camera en het geluid van de laptop aan de praat? Kan ik wellicht via de digitale weg toch nog inkomsten genereren?  

Als digiwerkplaats in oprichting willen we dan ook juist nu al van betekenis zijn voor mkb’ers.

 

Wat gaan we doen?

Ingaand 1 april openen we een tijdelijk (digitaal) loket om ondernemers die worstelen met praktische digitale vragen te ondersteunen. We werven daarvoor studenten die bereid zijn om 4 tot 12 uur per week geheel vrijwillig mkb’ers bij te staan bij praktische digitale vragen. De studenten kunnen diverse soorten hulp bieden. Denk daarbij aan het installeren en inregelen van software en computers. Advies en instellingen voor het gebruik van social media? Meedenken in oplossingen om klanten anders te helpen? Ook kunnen zijn ondersteuning bieden in het zo optimaal mogelijk bereiken van hun klanten in tijden dat de dienstverlening anders wordt. Denk bijvoorbeeld aan horeca-ondernemers die nu afhaal doen.

 

Hoe gaan we dat doen?

 

1 Matching

We openen een loket om ondernemers te koppelen aan studenten. Voorlopig doen we dat zo eenvoudig mogelijk. Zowel studenten die mee willen doen als mkb’ers met een ondersteuningsvraag kunnen mailen naar mkbdigiwerkplaats@dutchinnovationfactory.nl  

 

Aan studenten wordt gevraagd aan te geven hoeveel uur zij per week beschikbaar zijn en waar ze denken te kunnen helpen. Aan mkb’ers wordt gevraagd hun ondersteuningsvraag zo concreet mogelijk te maken. Wij vragen ook om in de mail naam , email adres en telefoonnummer te vermelden. Met deze gegeven zullen wij natuurlijk zorgvuldig omgaan.

 

Zodra er een vraag binnenkomt gaan we kijken of we daaraan een student kunnen matchen. Zodra dit gelukt is sturen we een bericht aan gekoppelde student en ondernemers en kunnen ze zelf met elkaar contact zoeken waarbij ze gebruik kunnen maken van aangeboden platforms.

 

2 Microsoft Teams

Op dit moment kan iedereen gratis gebruik maken van Microsoft Teams. Wij zullen de ondernemers en de studenten die meedoen uitnodigen voor een speciale teamsite. Op deze teamsite kunnen we informatie uitwisselen en kunnen (video)chats worden georganiseerd tussen de mkb’er en de studenten.

 

3 Social Media

Middels social media (LinkedIn, Facebook, Instagram) zullen we informatie delen en ook andere ondernemers en studenten uitnodigen om mee te doen.

 

 

 

 

 

Een paar opmerkingen

 

  • --We kunnen nu nog niet inschatten hoe groot de vraag is vanuit het mkb en hoeveel studenten zich gaan aanmelden. We gaan onze uiterste best doen om iedereen te matchen maar kunnen niet garanderen dat het lukt. 

 

  • --Studenten kunnen in de meeste gevallen goede praktische hulp bieden. Maar niet alles kan en is mogelijk. De ondersteuning is op vrijwillige basis en kent dan ook geen inspannings- of resultaatverplichting.  

 

  • --Alle hulp wordt digitaal geboden. Gezien de Corona-maatregelen zal in geen enkel geval een student fysiek naar een mkb’er toegaan (en vica versa). Het kan dus beteken dat een student middels een tool (bv teamviewer) toegang vraagt tot uw computer. Of dit wel of niet gebeurt is tussen de ondernemer en de student en op verantwoordelijkheid van de ondernemer.  

 

  • --De inzet nu richt zich met name op digitaliseringsvraagstukken, wanneer vragen uitgebreider worden, zal in overleg met de docent/begeleiders worden bezien of deze vraagstukken nu of in een later stadium worden opgepakt.